Διασφάλιση ποιότητας & ποιοτικής διαχείρισης της εταιρείας μας (ISO)-(ΕΚΕΒΥΛ)

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία Chronopoulos Rehabilitation Center  ακολουθώντας πιστά τα πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα που κατασκευάζει,

είναι η πρώτη εταιρεία που προχώρησε στην καταγραφή των προϊόντων της  στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών-ΕΚΕΒΥΛ και διαθέτει  τον απαραίτητο κωδικό του μητρώου για κάθε προϊόν. Η εταιρεία  διαθέτει επίσης πιστοποίηση CE του Ε.Ο.Φ.  και είναι εγγεγραμμένη στο  επίσημο μητρώο κατασκευαστών (Αρ.Πρωτ. 9985).