Η Μικρή Άδαμις

Διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα και υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι. Η ζωή της με το τεχνητό μέλος. Για πρώτη φορά στην κάμερα πως κατασκευάζονται τεχνητά μέλη.