Ορθοπεδικά Είδη

Στην εταιρία μας έχουμε θέσει τις υψηλότερες βάσεις για την εισαγωγή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών. Όλα τα προϊόντα μας φέρουν πιστοποιήσεις και προδιαγραφές για την εξειδικευμένη χρήση τους, ενώ η γκάμα τους συνεχώς αυξάνεται. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο για τη σωστή τοποθέτησή τους στο σώμα, σύμφωνα με την πάθηση και το μέγεθος του κάθε ασθενούς.

Για περιπτώσεις που τα προϊόντα εμπορίου δεν επαρκούν, το εργαστήριό μας συνεργάζεται υποστηρικτικά για τη σωστή εξυπηρέτηση με μικρεπιδιορθώσεις επάνω σε αυτά ή για μια κατασκευή εξολοκλήρου στις ανάγκες και τις διαστάσεις του ασθενούς.