Νοσοκομειακές Κλίνες

Στην εταιρεία μας μπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε νοσοκομειακές κλίνες όλων των τύπων. Κλίνες χειροκίνητες και ηλεκτροκίνητες, μονόσπαστες ή πολύσπαστες, ανάλογα με τις ανάγκες και την καθημερινότητα των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.

Α. Νοσοκομειακό κρεβάτι ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ.

α) Νοσοκομειακή κλίνη 
β) Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος)
γ) Αναρτήρας για έλξη
δ) Ρόδες με φρένα 
ε) Στρώμα αφρολέξ 

Κωδικός διάγνωσης : 

 • G04.1 (Τροπική σπαστική παραπληγία)
 • G11.4 (Κληρονομική σπαστική παραπληγία)
 • G80.0 (Σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης)
 • G81 (Ημιπληγία)
 • G82 (Παραπληγία και τετραπληγία)
 • G35 (Πολλαλπή σκλύρυνση)
 • G36 (Άλλες οξείες διάχυτες απομυελινωτικές παθήσεις)
 • G37 (Άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος)
 • G70 (Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχη)
 • G73 (Διαταραχές των μυών και της νευρομυικής σύναψης σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού)

Κωδικός υλικού : 00493

Β. Νοσοκομειακό κρεβάτι ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (πλήρες)

 • Με μοτέρ ηλεκτρικής ανύψωσης έως 135kg
 • Μοτέρ ηλεκτρικής ανάκλησης πλάτης και ποδιών
 • Ενσύρματο χειριστήριο ηλεκτρικών εντολών
 • 2 μπαταρίες έκτακτης λειτουργίας
 • Μετώπες (κεφάλι-πόδια)
 • Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) 
 • Αναρτήρα για έλξη,
 • 4 ρόδες με ποδόφρενα
 • Στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα.

Κωδικός διάγνωσης : 

 • G04.1 (Τροπική σπαστική παραπληγία)
 • G11.4 (Κληρονομική σπαστική παραπληγία)
 • G80.0 (Σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης)
 • G81 (Ημιπληγία)
 • G82 (Παραπληγία και τετραπληγία)
 • G35 (Πολλαλπή σκλύρυνση)
 • G36 (Άλλες οξείες διάχυτες απομυελινωτικές παθήσεις)
 • G37 (Άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος)
 • G70 (Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχη)
 • G73 (Διαταραχές των μυών και της νευρομυικής σύναψης σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού)

Κωδικός υλικού : 00586

Το είδος (Α ή Β) χορηγείται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις:

 • Tετραπληγία,
 • Παραπληγία,
 • Βαριά μυασθένεια,
 • Βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας,
 • Αποδεδειγμένα σεκατακεκλιμένους ασθενείς, για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από Θεράποντα ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας και έγκριση Ελεγκτή.

Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβίουν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.), με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφαλιζομένου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου.

Το είδος μπορεί να συνταγογραφηθεί από Νευρολόγο ή Φυσίατρο.


Αντικατάσταση μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια