Αεροστρώματα

Είδη Κατάκλισης Αεροστρώματα
Φίλτρα
Κόστος
Στρώμα κατάκλισης κυψελωτό \
-52%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος κυψελωτού \
-56%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος - αντλία 0223021 MobiakCare
-41%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στρώμα κατάκλισης κυψελωτό 0807750 MobiakCare
-52%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ αερόστρωμα κυψελωτό με ρυθμιστή πίεσης 0808071 MobiakCare
-50%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ αερόστρωμα κυψελωτό με ρυθμιστή πίεσης AC-100 (Μηχανισμός και Στρώμα)
-42%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ