Άνω Άκρο

Φίλτρα

Ώμος

Βραχιόνιο

Αγκώνας

Καρπός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δάκτυλο

Αντιβράχιο