Άνω Άκρο

Φίλτρα

Βραχιόνιο

Αγκώνας

Αντιβράχιο

Ώμος

Καρπός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δάκτυλο