Άνω Άκρο

Φίλτρα

Ώμος

Αντιβράχιο

Δάκτυλο

Βραχιόνιο

Αγκώνας

Καρπός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ