Επιθέματα Εγκαυμάτων

Επιθέματα Εγκαυμάτων

Ορθωτικοί Κηδεμόνες      Επιθέματα Εγκαυμάτων

Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων σε ορισμένες περιοχές του σώματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών, απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, ώστε να αποφευχθούν αισθητικές, αλλά και λειτουργικές ανωμαλίες. Η αντιμετώπιση του εγκαύματος, στην οξεία φάση, από τους θεράποντες ιατρούς (χρήση ουσιών που απομακρύνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης της εγκαυματικής περιοχής, αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών, και τυχόν κάλυψη περιοχών με δερματικά μοσχεύματα), παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη μετέπειτα πορεία της πάσχουσας περιοχής του σώματος.

Για την επούλωση των μετατραυματικών ουλών, εξίσου σημαντική είναι και η χρήση επιθεμάτων σιλικόνης. Στην CRC διαθέτουμε ειδικά εκμαγεία σιλικόνης για την κατασκευή επιθεμάτων. Η χρήση σιλικόνης με σωστή τεχνική κατάρτιση και γνώση των ιδιοτήτων του υλικού σε χρήση με άλλα συμβατικά υλικά, αλλά και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε σημαντικά την επιφάνεια του σώματος που υπέστη το έγκαυμα, τόσο από αισθητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης. Το υλικό επιτυγχάνει σταθερή εφαρμογή και παρακολουθεί τις ανατομικές διακυμάνσεις, σε όλο το εύρος της βλάβης, ενώ η χρήση τους συνίσταται για χρονικό διάστημα από 8-12 μηνών.

Για την τοποθέτηση των επιθεμάτων σιλικόνης, κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη εφαρμογή ελαστικών επιδέσεων τύπου CICATREX, επάνω. Εξειδικευμένο προσωπικό μας, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει την αποκλειστικότητα στον τρόπο λήψης μέτρων για τις ελαστικές αυτές επιδέσεις Το υλικό τους είναι βαμβακερό, δερματολογικά ελεγμένο και διαθέτει οριζόντια και κάθετη ελαστικότητα για πιο άνετη εφαρμογή στο χρήστη. Διατίθενται σε 3 διαφορετικούς τύπους:

Οι κύριοι τύποι ελαστικών επιδέσεων τύπου CICATREX είναι οι εξής:

  • Nature: Για χρήση σε μεγάλες επιφάνειας εγκαύματος,
  • Filifine: Για ασθενείς με έντονη αθλητική δραστηριότητα καθώς κάνουν μεγαλύτερη απορρόφηση του ιδρώτα και
  • Skin: Για χρήση σε επιφάνειες με περισσότερες καμπύλες (άκρα χείρα).

Τέλος, η εφαρμογή των επιθεμάτων σιλικόνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών ουλών, όπου η βελτίωσή τους επιτυγχάνεται σε βαθμό, που όχι σπάνια είναι αδιόρατες στον τυχαίο παρατηρητή.

Επιθέματα Εγκαυμάτων