Νοσοκομειακές κλίνες

Φίλτρα
Κόστος
Σετ στρώμα κατακλίσεων με κυψέλες και αεραντλία “PREMIUM OCEAN” 0806276 Mobiak
-50%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ στρώμα κατακλίσεων με ραβδώσεις και αεραντλία 0806591 Mobiak
-19%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ στρώμα κατακλίσεων με κυψέλες και αεραντλία “MINOA” 0806270 Mobiak
-58%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος κυψελωτού – ραβδωτού PREMIUM 0806278 Mobiak
-47%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στρώμα κατάκλισης κυψελωτό ΟCEAN 0806277 Mobiak
-62%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στρώμα κατάκλισης ραβδωτό Laser ανταλλακτικό 0810561 Mobiak
-15%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος ραβδωτού 0808578 Mobiak
-31%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ στρώμα κατακλίσεων με κυψέλες & αεραντλία 0223005 Μobiak
-50%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστρώματα ακράτειας

Ηλεκτροκίνητες

Αξεσουάρ κλινών

Χειροκίνητες

Αεροστρώματα

Στρώμα κατάκλισης κυψελωτό 0807750 MobiakCare
-52%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στρώμα κατάκλισης κυψελωτό \
-52%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος κυψελωτού \
-56%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μηχανισμός αεροστρώματος - αντλία 0223021 MobiakCare
-41%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ αερόστρωμα κυψελωτό με ρυθμιστή πίεσης AC-100 (Μηχανισμός και Στρώμα)
-42%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σετ στρώμα κατακλίσεων Laser με ραβδώσεις και αεραντλία 0810160 Μobiak
-14%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Στρώματα