Ορθοστάτες

Αναπηρικά Αμαξίδια Ορθοστάτες
Φίλτρα
Κόστος
Αμαξίδιο Ορθοστάτης “Hero 3-K” MobiakCare 0806243
-15%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ηλεκτρoκίνητο αμαξίδιο ορθοστάτης “VT61023-37 STAND” Vita 09-2-001
-16%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ηλεκτρoκίνητο αμαξίδιο ορθοστάτης Mobility Power Chair ‘VT61035’ 09-2-006 Vita
-15%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένο  – Ορθοστάτης “Angel” 0806240 Mobiak
-11%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένο – ορθοστάτης “Angel” 0806244 Mobiak
-11%
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ