Ορθωτικοί Κηδεμόνες

Ορθωτικοί Κηδεμόνες

Ορθωτικοί Κηδεμόνες

Η Ορθωτική, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την κατασκευή βοηθημάτων, που εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος, ασκώντας δυνάμεις, ώστε να διατηρούν τα μέλη του σώματος στη σωστά ευθυγραμμισμένη θέση.