Γενικές Αρχές

Γενικές Αρχές

Ορθωτικοί Κηδεμόνες      Γενικές Αρχές

Η Ορθωτική, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την κατασκευή βοηθημάτων, που εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος, ασκώντας δυνάμεις, ώστε να διατηρούν τα μέλη του σώματος στη σωστά ευθυγραμμισμένη θέση.
Πρωταρχικοί στόχοι μιας ορθωτικής συσκευής είναι η:

  • Αποτροπή μελλοντικής παραμόρφωση του άκρου
  • Μείωση του πόνου και
  • Μείωση των δαπανών σταθερότητας και ενέργειας κατά τη διάρκεια της βάδισης.

Στην CRC κατασκευάζουμε κηδεμόνες, άνω και κάτω άκρων, με υλικά τελευταίας γενιάς που φέρουν τη σήμανση CE και σύμφωνα πάντα με την ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού.

Οι ορθωτικές κατασκευές, αφορούν παθήσεις του νευρομυϊκού συστήματος, παθολογία των αρθρώσεων, αλλά και τα άκρα που χρήζουν γενικότερης υποστήριξης ή σταθεροποίησης μετά από μια χειρουργική επέμβαση ή τραύμα. Αρχικώς, αποτυπώνουμε σε γύψινο πρόπλασμα, την πάσχουσα περιοχή και στη συνέχεια, αφού επιλέξουμε τα υλικά κατασκευής, προχωρούμε στη διαμόρφωση και τη σταδιακή συγκρότηση της όρθωσης. Εκτός, από τα παραδοσιακά υλικά, όπως δέρμα και ανοξείδωτο χάλυβα, χρησιμοποιούμε επίσης, υλικά νέας τεχνολογίας, όπως ελαφρύ κράμα ντουραλουμινίου, θερμοπλαστικά υλικά (πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο) και ανθρακονήματα.

Γενικές Αρχές