Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ

01 Νοεμβρίου 2022
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν σε λειτουργία τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – Ψηφιακά ΚΕΠΑ 

Παράλληλα, μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας θα είναι σταδιακά προσβάσιμες μια σειρά από υπηρεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, ενώ παράλληλα η Πύλη λειτουργεί και ως κέντρο πληροφόρησης για τις παροχές και τις διευκολύνσεις που δικαιούνται.

Οι 5 βασικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν πλήρως τον τρόπο πιστοποίησης της αναπηρίας είναι οι εξής:

  • Πρώτον, οι ασφαλισμένοι θα επισκέπτονται μια μόνο φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης τους και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας (π.χ. για να υποβάλλουν δια ζώσης αίτηση για την πιστοποίηση αναπηρίας όπως γινόταν μέχρι τώρα). Όλα δηλαδή τα βήματα που οδηγούν στην έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης/πιστοποίησης αναπηρίας – πλην της ιατρικής εξέτασης του αιτούντος από την υγειονομική επιτροπή – θα γίνονται ψηφιακά και συγκεκριμένα μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ψηφιακό σύστημα λειτουργίας των ΚΕΠΑ:

Παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για αξιολόγησή του από τα ΚΕΠΑ, μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του στοιχεία. Επιτρέπει στον ιατρό ψηφιακά να συντάξει και να οριστικοποιήσει τον Εισηγητικό Φάκελο. Παρέχει άμεση πληροφόρηση στα ΚΕΠΑ για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου, προκειμένου να οριστεί ραντεβού για την αξιολόγηση.

  • Δεύτερον, δημιουργείται η ενιαία ιατρική γνωμάτευση και αποσυνδέεται η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ από τη διαδικασία λήψης των παροχών που δίνονται από την Πολιτεία. Ως παροχές θεωρούνται τα επιδόματα αναπηρίας, η σύνταξη αναπηρίας, το εξωιδρυματικό επίδομα, η απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης κα. Μέχρι χθες, για κάθε παροχή της Πολιτείας προβλέπονταν ξεχωριστές αιτήσεις που οδηγούσαν σε ξεχωριστές εξετάσεις και γνωματεύσεις.

Με τη νέα διαδικασία, μια μόνο εξέταση και μια μόνο γνωμάτευση γιατρών αρκεί προκειμένου να εκδοθεί η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για κάθε πιθανή παροχή που μπορεί να λάβει το άτομο με αναπηρία και είναι δεσμευτική για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει πρώτα την ενιαία ιατρική γνωμάτευση για την πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και στη συνέχεια θα κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ, στον ΟΠΕΚΑ κοκ για τη λήψη της παροχής για την οποία ενδιαφέρεται.

Με τη νέα διαδικασία, οι πολίτες που δικαιούνται περισσότερες από μία παροχές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενιαία γνωμάτευση, γλιτώνοντας επιπλέον χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.

  • Τρίτον, καταργείται πλήρως η υποχρέωση καταβολής παραβόλου (46,14 ευρώ) για όλες τις κατηγορίες αιτούντων που πιστοποιούνται στα ΚΕΠΑ. Είναι ενδεικτικό πως την τελευταία 5ετία το εν λόγω παράβολο καταβλήθηκε για πάνω από 250.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν προς τα ΚΕΠΑ.
  • Τέταρτον, τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας και συγκεντρώνονται σε αυτή σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία. Όπως αναφέρθηκε, είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και του epan.gov.gr, και λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης.

Μέσω της Εθνικής Πύλης τα άτομα με αναπηρία:

Έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ. Υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας.

Θα μπορούν σταδιακά από 1η Νοεμβρίου 2022 να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Πληροφορούνται για τις διαθέσιμες συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα αποτελεί πλέον το βασικό κόμβο ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ατόμων με αναπηρία που αφορούν στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

  • Πέμπτον, διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι όλα τα ιατρικά δεδομένα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της αναπηρίας διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά.