Προθέσεις Αντιβραχίου & Άκρας Χειρός

ilimbΣτους ακρωτηριασμούς αντιβραχίου εφαρμόζουμε κυρίως κοσμητικές, μηχανικές ή μυοηλεκτρονικές προθέσεις. Με την εφαρμογή μυοηλεκτρονικών προθέσεων, προβλέπουμε μια πιο έγκυρη λειτουργία, με μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης και βέλτιστη αισθητική, όμως με μεγαλύτερο βάρος και πιο δαπανηρή κατασκευή. Ηλεκτρόδια, τοποθετημένα κατά μήκος του κολοβώματος, λαμβάνουν τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού, που δημιουργείτε κατά τη διάρκεια μυϊκής σύσπασης,  μεταφέροντας έτσι σήμα ηλεκτρικό, ώστε να κινείται επιτυγχάνοντας αρκετές από τις φυσιολογικές κινήσεις που έχει ένα κανονικό άκρο. Οι προθέσεις δουλεύουν με κινητήρες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.


Η λειτουργία μυοηλεκτρονικών προθέσεων άνω άκρων βασίζεται στην ενέργεια ενσωματωμένου συσσωρευτή και στην καθοδήγηση της από σήματα τα οποία συλλαμβάνονται από κατάλληλα ηλεκτρόδια στην επιφάνεια των μυών του κολοβώματος ή του μέλους που παρουσιάζει συγγενή ανεπάρκεια και χρήζει προσθετικής αποκατάστασης. Το σύστημα αυτό τροφοδοτεί τους μικροκινητήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν την πρόθεση.


Ο μυοηλεκτρονικός έλεγχος αφορά τη διαδικασία που απαιτείται για τον εντοπισμό της μυικής ομάδας που θα τροφοδοτεί αμιγώς την μυοηλεκτρική πρόθεση. Για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες ενός συστήματος μυοηλεκτρικού ελέγχου, εντοπίζουμε αρχικά τα σημεία με το ισχυρότερο σήμα επιφανειακού κατά την σύσπαση των μυών του κολοβώματος. Τον εντοπισμό αυτό επιτυγχάνουμε με ηλεκτρόδια επιφάνειας συνδεδεμένα με ειδική διάταξη, η οποία και μας καθοδηγεί ως προς την ηλεκτρονική ενίσχυση των σημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι γεγονός ότι οι ασθενείς βρίσκουν αυτή τη διαδικασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι εισάγονται κατά τρόπο άμεσο και πρακτικό στην έννοια του μυοηλεκτρονικού ελέγχου και συμμετέχουν ενεργά στην βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.


Όταν έχουμε πλέον εντοπίσει τα κατάλληλα σημεία και έχουμε εκτελέσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, σταθεροποιούμε προσωρινά τα ηλεκτρόδια στο άκρο και τα συνδέουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε πραγματικό μυοηλεκτρονικό χέρι τοποθετημένο στο τραπέζι εκπαίδευσης. Ο ασθενής μας έχει τότε τη δυνατότητα να κάνει προκαταρκτική εκπαίδευση ελέγχοντας με τους μύες του, είτε γραφικό μοντέλο χεριού στο ειδικό πρόγραμμα του υπολογιστή, είτε το πραγματικό μυοηλεκτρικό χέρι.


Για την επιτυχία του μυοηλεκτρικού ελέγχου, πρέπει να εξασφαλίσουμε σήματα αφενός ισχυρά, αφετέρου ευδιάκριτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη ενεργοποίηση του μηχανισμού των δακτύλων και του μηχανισμού της πηχεοκαρπικής. Αφού, τα παραπάνω στάδια έχουν επιτευχθεί, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της πρόθεσης

 

Bebionic (βιονικό άκρο)

 

 To Bebionic έιναι μία έξυπνη πρόθεση σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται με ευκολία και να ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές εργσίες. Επρόκειτω για μια μυοηλεκτρονική πρόθεση πολύ ελαφριά, με ενσωματομένους αρθρωτούς κινητήρες και τεράστιο έυρος κινήσεων. Η ρομποτική αυτή τεχνολογία το καθιστά πρωτοπόρο όσον ααφορά την λειτουργικότητα του καθώς επίσης κα την άριστη αισθητική που επιτυγχάνεται χαρη στο διακοσμητικό γάντι σιλικονης που καλύπτει την πρόθεση στις αποχρώσεις του υγειούς μέλους.  

 

 

I-limb Hand (Touch Bionics)

ilimbΕίναι το πρώτο μυοηλεκτρονικό χέρι που διαθέτει ανεξάρτητη τροφοδοσία δαχτύλων, παρέχοντας στον ασθενή τη μεμονωμένη κίνηση τους. Το I-Limb Hand έχει ήδη εγκατασταθεί επιτυχώς σε έναν σημαντικό αριθμό ασθενών στην Αμερική και την Ευρώπη, και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μέσω της εταιρίας μας. Η συγκεκριμένη πρόθεση περέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτελούνε κινήσεις επιδεξιότητας αυξάνοντας τα επίπεδα λειτουργικότητας όσο κανένα άλλο μυοηλεκτρονικό χέρι. 


 

 

Michelangelo (Otto-Bock)

michelangeloΤο Michelangelo από τον Οίκο Otto Bock, είναι το πρώτο βιονικό άκρο της γερμανικής εταιρείας, το οποίο διαθέτει πολλαπτές λειτουργίες όμοιες με αυτές ενός κανονικού άκρου. Είναι το μόνο τεχνητό άκρο που παρέχει τη δυνατότητα ενεργής κάμψης/έκτασης του καρπού, ενώ θέτει νέα δεδομένα λειτουργικότητας.

 

Τέλος, στο τομέα της αποκατάστασης σε περιστατικά άκρας χειρός προτιμούμε τις προσθετικές κατασκευές σιλικόνης για το ιδιαίτερα αισθητικό αποτέλεσμά τους. Αυτή η τεχνική προσέγγιση μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ομοιωμάτων, για μεμονωμένα δάκτυλα άκρας χειρός αλλά και ολόκληρης παλάμης, ανάλογα με τη περίσταση. Η διαμόρφωση της κατασκευής γίνεται με βάση κατάλληλα προετοιμασμένο εκμαγείο της προσβεβλημένης περιοχής, με λήψη αντιγράφου της υγιούς πλευράς αποτυπώνοντας τα ανατομικά χαρακτηριστικά του υγιούς μέλους.