Κνημοποδικοί Κηδεμόνες

Κνημοποδικοί Κηδεμόνες

Ορθωτικοί Κηδεμόνες      Κνημοποδικοί Κηδεμόνες

Οι κνημοποδικoί κηδεμόνες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο, τη βελτίωση της σταθερότητας του άκρου ποδός και τη σωστή ευθυγράμμιση της πολυσύνθετης ποδοκνημικής άρθρωσης. Αφορούν ασθενείς με μυοσκελετικές παραμορφώσεις, που παρουσιάζουν υψηλές δαπάνες ενέργεας, κατά το κύκλο βάδισης. Ενδείξεις για εφαρμογή ορθωτικών συσκευών μπορούν να θεωρηθούν όταν το άκρο παρουσιάζει:

  • Περιορισμένη μεσοπλάγια δυσμορφία της ποδοκνημικής άρθρωσης
  • Περιορισμένο εύρος κίνησης της άρθρωσης
  • Ραχιαία και πελματιαία δυσκαμψία (ενεργητική-παθητική)
  • Περιορισμένο βαθμό σπαστικότητας

Τέτοιες δυσλειτουργίες των μυών μπορούν να προέρχονται από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή σκλήρυνση κατά πλάκας.

Οι συγκεκριμένες εξατομικευμένες κατασκευές, έχουν τη δυνατότητα να φορεθούν μέσα σε κοινό υποδήμα, χωρίς να απαιτούνται κατασκευές με ειδικές διαμορώσεις. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συσσώρευση ενέργειας, κατά τη φάση στήριξης και ραχιαίας κάμψης (terminal stance), βελτιώνοντας παράλληλα την ευθυγράμμιση του άκρου και ταυτόχρονα τη μυϊκή και νευρολογική λειτουργία του (ποδοκνημικής και άρθρωσης του γόνατος), παρέχοντας μια πιο άνετη και ασφαλή στήριξη.

Κατασκευάζονται κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος, από ελαφρύ θερμοπλαστικό υλικό και ενσωματωμένη μαλακιά επένδυση για ασθενείς με μυοσκελετικές παραμορφώσεις.

Συνοπτικά:

  • Φέρουν ενίσχυση από ίνες άνθρακα, για μέγιστη επιστροφή ενέργειας, κατά τη διάρκεια της βάδισης
  • Ανταποκρίνονται ενεργά στις δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους
  • Απορροφούν κραδασμούς κατά τη φάση στήριξης (heel strike)
  • Είναι ελαφριάς κατασκευής και
  • Τοποθετούνται εύκολα
Κνημοποδικοί Κηδεμόνες