Οικογενειακός ιατρός- Οδηγός για τον ασθενή

13 Ιουλίου 2022

Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι μια νέα δωρεάν λειτουργία του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ασθενούς/πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι μια νέα δωρεάν λειτουργία του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ασθενούς/πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Παθολόγο, Γενικό Ιατρό, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας. Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (όπως θα δείτε παρακάτω), είτε σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε απευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Οικογενειακός ιατρός- Οδηγός για τον ασθενή

Για την αίτηση σας μέσω της εφαρμογής, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς TAXIS και επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3. Επιλογή του διαθέσιμου Οικογενειακού Ιατρού. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του δήμου που έχετε δηλώσει στο 2 ο βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

5. Εκτύπωση αίτησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p

Ολοκλήρωση εγγραφής

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με: 

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) του αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση:

Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον: 

 • Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης, από την οποία προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Δικαστικής Απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση ενός τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχετε επιλέξει.

Επισημαίνεται ότι:

 • Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό, μόνον μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από την εγγραφή σας. 
 • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις, μόνον στον Οικογενειακό Ιατρό, στον οποίο έχετε εγγραφεί. 
 • Για δωρεάν επίσκεψη σε Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρό άλλης ειδικότητας, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.
 • Σε περίπτωση που θα θέλατε να υποβάλλεται την αίτηση σας σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χρειάζεστε ένα έγγραφο ταυτοποίησης και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.
 • Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους.
 • Στο τέλος, θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

 

Αναλυτικά το ΦΕΚ https://www.kapa3.gr/wp-content/uploads/2022/06/94a-2022-nomos- 4931-giatros-gia-olous.pdf

Χρήσιμες πληροφορίες: 

 • Ο προσωπικός Οικογενειακός Ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ., των τοπικών δικτύων Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι: α) διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και συντονισμός & διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς καθώς και με τα νοσοκομεία αναφοράς, β) υποστήριξη, προσανατολισμός και υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας, γ) εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προ-συμπτωματικού ελέγχου, καθώς και η εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού, δ) κατεύθυνση των ασθενών σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προ- συμπτωματικών ελέγχων, ε) δημιουργία και τήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του οικογενειακού του ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και το συντονισμό της φροντίδας.
 • Ο προσωπικός οικογενειακός ιατρός δεν εμποδίζει τον πολίτη να πάει απευθείας σε ειδικούς ιατρούς και οι ειδικοί ιατροί μπορούν και αυτοί να παραπέμπουν τον πολίτη στα Νοσοκομεία, όπως και ο προσωπικός ιατρός. 
 • Ο οικογενειακός ιατρός θα επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και θα είναι είτε ιατρός του ΕΣΥ, είτε ιδιώτης, είτε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, είτε ιατρός που υπηρετεί σε μονάδες και Κέντρα Υγείας της ΠΦΥ. 
 • Ο πολίτης όταν θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα απευθύνεται σε αυτόν και θα τον συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας. Για οτιδήποτε αφορά την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς ιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.
 • Οι υπηρεσίες του Οικογενειακού Ιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 • Αν ο πολίτης βρίσκεται σε περιοχή, που δεν υπάρχουν ιατροί, μπορεί να επιλέξει ιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύεται με τα μέσα της τεχνολογίας.

Ελπίζουμε να σας φάνηκαν χρήσιμες οι παραπάνω πληροφορίες.

Νέα & Ανακοινώσεις

Κλαδική έκθεση - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18-20 Μαρτίου 2023 Ζάπειο Μέγαρο- Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας Νο 10.
Κλαδική έκθεση - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18-20 Μαρτίου 2023 Ζάπειο Μέγαρο- Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας Νο 10.
07 Ιανουαρίου 2023

Η κορυφαία Έκθεση στον τομέα της Αναπηρίας και της Αποκατάστασης και της φροντίδας για άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, καθώς και στα άτομα της τρίτης ηλικίας θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελές Ζάππειο μέγαρο 18-19-20 Μαρτίου 2023.

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ
01 Νοεμβρίου 2022

Τέθηκαν σε λειτουργία τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η ψηφιακή πλατφόρμα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» – Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις.

Ψηφιακό σύστημα eΡαντεβού
Ψηφιακό σύστημα eΡαντεβού
15 Απριλίου 2022

Πληροφορίες για το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ραντεβού Πολιτών για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.