Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Τεχνητά Μέλη      Προσθετική Άνω Άκρων      Γενικές Πληροφορίες

Σε ακρωτηριασμούς άνω άκρων ακολουθούμε σε γενικές γραμμές τις ίδιες βασικές αρχές, με εκείνες των κάτω άκρων, όσον αφορά την προσθετική και χειρουργική προσέγγιση. Κι εδώ, ο χειρουργός και ο προσθετικός έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενός ατόμου με ακρωτηριασμό στο άνω άκρο. Αρχικά ο χειρουργός πρέπει να εκτιμήσει τη δυνατότητα διάσωσης του άκρου και ειδικά για τις περιπτώσεις τραύματος ή σήψης, η απόφαση πρέπει να γίνει άμεσα.

Εφόσον καθοριστεί ο ακρωτηριασμός, πρέπει να καθοριστεί και το ύψος αυτού. Η διατήρηση του μήκους στα άνω άκρα είναι υψίστης σημασίας, πολλές φορές όμως, θυσιάζεται στο βωμό

 • της βιωσιμότητας του κολοβώματος,
 • στην ανάγκη κάλυψης των οστών και
 • σπανίως για ένα καλύτερο προσθετικό αποτέλεσμα.

Οι λειτουργικοί περιορισμοί των ακρωτηριασμών και η προσθετική κατασκευή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύ προσεκτικά, στους ασθενείς, με ακρωτηριασμό άνω άκρου. Βεβαίως κι εδώ δεν παραλείπουμε τη συναισθηματική και σωματική υγεία τους. Οι ακόλουθες επισημάνσεις αποτελούν μείζονες στόχους της ανώτερης χειρουργικής επέμβασης ακρωτηριασμού άνω άκρων:

 • Διατήρηση του λειτουργικού μήκους
 • Στέρεη κάλυψη των οστών
 • Διατήρηση της ωφέλιμης αίσθησης
 • Πρόληψη συμπτωματικού νευρώματος
 • Πρόληψη των παρακείμενων αρθρώσεων
 • Ελαχιστοποίηση από βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασθένεια
 • Έγκαιρη τοποθέτηση προσθετικού μέλους
 • Πρόωρη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του συνήθειες
Γενικές Πληροφορίες

Εξέταση ασθενούς

Είναι πολύ σημαντικό για τον προσθετικό, να βρεθεί κοντά στον ασθενή, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το χειρουργείο.

Μία πρώτη εξέταση θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του ασθενούς για την επιτυχημένη αποκατάσταση του. Παράλληλα θα του δώσει ορισμένες ασκήσεις εκγύμνασης για το σπίτι και θα τον προετοιμάσει για τη χρήση του προσθετικού μέλους.

Είναι η στιγμή, που προσθετικός και ασθενής, ξεκινούν να χτίζουν μια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης, που θα διαρκέσει για μια ζωή.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να νιώθει άνετα με τον προσθετικό του, να μιλάει σε αυτόν ανοιχτά για τις ανησυχίες του και να νιώθει πως συμμετέχει και ο ίδιος στην προσθετική αντικατάσταση.

Επίσης ο προσθετικός θα τον βοηθήσει να επιλέξει την καταλληλότερη πρόθεση, με βάση το επίπεδο του ακρωτηριασμού του, αλλά και τις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι προθέσεις άνω άκρων είναι οι ακόλουθες.

 • Η Μυοηλεκτρική πρόθεση.
 • Η Μηχανική πρόθεση
 • Η Κοσμητική πρόθεση