Γενικές Αρχές

Γενικές Αρχές

Τεχνητά Μέλη      Προσθετική Άνω Άκρων      Γενικές Αρχές

Σε ακρωτηριασμούς άνω άκρων ακολουθούμε σε γενικές γραμμές τις ίδιες βασικές αρχές, με εκείνες των κάτω άκρων, όσον αφορά την προσθετική και χειρουργική προσέγγιση. Κι εδώ, ο χειρουργός και ο προσθετικός έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενός ατόμου με ακρωτηριασμό στο άνω άκρο.

Αρχικά ο χειρουργός πρέπει να εκτιμήσει τη δυνατότητα διάσωσης του άκρου και ειδικά για τις περιπτώσεις τραύματος ή σήψης, η απόφαση πρέπει να γίνει άμεσα. Εφόσον καθοριστεί ο ακρωτηριασμός, πρέπει να καθοριστεί και το ύψος αυτού. Η διατήρηση του μήκους στα άνω άκρα είναι υψίστης σημασίας, πολλές φορές όμως, θυσιάζεται στο βωμό της βιωσιμότητας του κολοβώματος, στην ανάγκη κάλυψης των οστών και σπανίως για ένα καλύτερο προσθετικό αποτέλεσμα. Οι λειτουργικοί περιορισμοί των ακρωτηριασμών και η προσθετική κατασκευή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύ προσεκτικά, ειδικά για τους ασθενείς, με ακρωτηριασμό άνω άκρου. Βεβαίως κι εδώ δεν παραλείπουμε τη συναισθηματική και σωματική υγεία τους.Οι ακόλουθες επισημάνσεις αποτελούν μείζονες στόχους της ανώτερης χειρουργικής επέμβασης ακρωτηριασμού άνω άκρων:

  • Διατήρηση του λειτουργικού μήκους
  • Στέρεη κάλυψη των οστών
  • Διατήρηση της ωφέλιμης αίσθησης
  • Πρόληψη συμπτωματικού νευρώματος
  • Πρόληψη των παρακείμενων αρθρώσεων
  • Ελαχιστοποίηση από βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασθένεια
  • Έγκαιρη τοποθέτηση προσθετικού μέλους
  • Πρόωρη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του συνήθειες

Στόχος απο προσθετικής πλευράς η διατήρη της λειτουργίας του άκρου, έχοντας σα κύριο μέλημα τη δημιουργίας μια αισθητικά αποδεκτής πρόθεσης. Οι πιθανές λύσεις προθέσεως άνω άκρου είναι δύο (2).

  • Η Μυοηλεκτρική – Λειτουργική προσθήκη.
  • Η Κοσμητική προσθήκη

Οι μυοηλεκτρικές προθέσεις έχουν σαν προταρχικό στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικότητας σε κινήσεις και σε λειτουργίες που απαιτείται η χρήση των 2 άκρων. Με την προσθήκη ενός μυοηλεκτρικού άκρου εξασφαλίζεται η μερική λειτουργία του άκρου του ασθενούς. Ειδικά ηλεκτρόδια λαμβάνουν τις συσπάσεις των μυών που έχουν απομείνει σε σημείο του σώματος του ασθενούς, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη ενεργοποίηση του μηχανισμού (αγκώνος, δακτύλων, ή μηχανισμού πηχεοκαρπικής). Είναι ο μοναδικός τρόπος που εξασφαλίζει λειτουργική προσθήκη σε ασθενή που δεν έχει άνω άκρο.

Μια κοσμητική πρόθεση συχνά καλείται και παθητική πρόθεση επειδή το τεχνητό άκρο παρέχει ελάχιστη δυνατότητα δυναμικής χρήσης. Η κοσμητική αποκατάσταση στοχεύει στη κατασκευή μιας ελαφριάς πρόθεσης, εύκολη στην εφαρμογή της και απαίτηση ελάχιστης συντήρησης.

Η διαδικασία κατασκευής κοσμητικής πρόθεσης επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του υλικού της σιλικόνης, που λόγω της πολύπλοκης σύστασης της, των πολλαπλών επιλογών χρωμάτων και ευκολίας σχηματοποίησης, διασφαλίζεται η απόλυτη ομοιότητα του μέλους. Επισημαίνουμε ότι η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ως μοναδική, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.