Τι είναι η αθηροσκλήρωση

Με τον όρο αθηροσκλήρωση, αναφερόμαστε στην περίπτωση των βλαβών (φράξιμο) των μεγάλων ή μεσαίων αρτηριών από λιπαρές ουσίες, που ονομάζονται πλάκες ή αθήρωμα. Οι πλάκες αυτές προκαλούν σκλήρυνση και στένωση στις αρτηρίες. Η ροή του αίματος στα όργανα περιορίζεται και σαν αποτέλεσμα είναι η βλάβη των οργάνων κι η λανθασμένη λειτουργία τους. Στις περιπτώσεις ρήξης πλάκας, σχηματίζεται θρόμβος αίματος, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει κάποια αρτηρία που δίνει αίμα στην καρδιά, τον εγκέφαλο ή τα άκρα.