Οίκος Ναύτου

Ο Οίκος Ναύτου (Ο. Ν.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (Π.Δ. 96/2010) και σκοπό έχει την περίθαλψη και προστασία της υγείας και την επιδότηση της ανεργίας των ναυτικών και των οικογενειών τους.