Ο.Α.Π Δ.Ε.Η.

Η ΔΕΗ, με το Ν. 4491/66 καλύπτει , υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, όλους τους εργαζόμενους,καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία άνω των 6 μηνών, με 4 κλάδους ασφάλισης.

  • Κλάδος Κύριας Ασφάλισης, για τη μελλοντική συνταξιοδότηση του άμεσα ασφαλισμένου, ή σε περίπτωση θανάτου του, των μελών της οικογένειάς του.
  • Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης , για την προσαύξηση της Κύριας σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου ή σε περίπτωση θανάτου του των μελών της οικογένειάς του.
  • Κλάδος Υγείας , για την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του άμεσα ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του.
  • Κλάδος Πρόνοιας, για τη χορήγηση διαφόρων παροχών στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη της οικογενείας του, (εφάπαξ βοήθημα, δάνεια, οικονομικά βοηθήματα, κάλυψη εξόδων παιδικών εξοχών, επίδομα τοκετού - κυοφορίας, έξοδα κηδείας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών).