Νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κυκλοφόρησε το τελικό προσχέδιο για το Νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Δ.Σ και αναγγέλλει νέες μειώσεις στις παροχές σε τεχνητά μέλη, ορθοπεδικά και είδη αποκατάτασης

Εγκύκλιος

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.90380/5383/738/11.4.2011 (Β, 1233) Κ.Υ.Α.
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»