Πιστοποίηση της εταιρείας μας από τον οίκο Otto-Bock

Με τη παρούσα επιστολή ο οίκος Otto Bock πιστοποιεί οτι η εταιρείας μας έχει εκπαιδευθεί και μυηθεί στη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών έξελιξεων